username :: password ::
query data ไม่ออก ครับ

พอดีผมทดสอบทำ dash board แล้ว

ถ้า query ปกติจะได้ แต่ พอใช้แบบ All  จะไม่ได้

ผมทดลอง แทนค่า All เป็น sql ก้ได้ปกติ ไม่ทราบวา่ต้องแก้ไงครับโดย : kritchakorn sittibusaya
14-08-2015 16:15:47  IP Address: 27.254.106.36
แจ้งลบกระทู้

Re:query data ไม่ออก ครับ

panicha@goingjesse.com

คุณโก้ลองไล่ลบเงื่อนไขจาก query จากล่างขึ้นบน ลองดูว่าข้อมูลออกมายังไง เหมือนว่ามันอาจจะไม่เข้าเงื่อนไข เลยทำให้ข้อมูลไม่ออกมา ลองดูนะคะ

เป็นไปได้ว่าพารามิเตอร์ของเงื่อนไขก่อนหน้าอาจจะไม่มีข้อมูล ลองเช็คดูว่าหากลองตัดเงื่อนไขออกไปแล้วข้อมูลมาหรือเปล่า

โดย : ปณิชา ศรีอาจ   Date : 18-08-2015 23:13:41  IP Address: 223.27.209.51
แจ้งลบความคิดเห็น