username :: password ::
เว็บบอร์ด เหมือนเข้าใช้ไม่ได้ บางช่วง ครับ

ไม่ทราบ เพราะอะไร ผมเข้าลอคอินไม่ได้ อยู่นานเลยครับ และมีคำถามครับว่า จะออกแบบ cube ได้อย่างไร ที่ให้มีตัวหาร fix อยู่ตลอดไม่ว่า dimension จะเปลี่ยนค่าไปอย่างไร

ตย. คือ ผลงานบริการรักษาพยาบาล แยกตามมุมมองต่าง กว่า 14 dimension แต่อยากให้คิดเป็นร้อยละ โดยหารด้วยจำนวนประชากร ในพื้นที่นั้นๆ(เป็นdimension หนี่ง) ซึ่งมีค่าคงที่ตลอด เช่น ในจังหวัดสมุทรปราการ มีประชากร 1.2 ล้าน คน

 

ขอบคุณครับ

โดย :
03-09-2015 07:02:54  IP Address: 124.121.107.2
แจ้งลบกระทู้

Re:เว็บบอร์ด เหมือนเข้าใช้ไม่ได้ บางช่วง ครับ

เหมือนการ fix cel ที่เป็นตัวหาร ในexcel อะคับ

โดย : ยุทธนา   Date : 03-09-2015 07:34:49  IP Address: 124.121.107.2
แจ้งลบความคิดเห็น

Re:เว็บบอร์ด เหมือนเข้าใช้ไม่ได้ บางช่วง ครับ

ittishait@goingjesse.com

เบื้องต้นขอให้ทำ measure แยกกันไปก่อนครับ ทางบริษัทก็ยังหาวิธีทำโดยใช้ measure ตัวเดียวเหมือนกันครับ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้าน MDX ก็เหมือนจะทำไม่ได้ครับ

อย่างไร ลองศึกษา MDX เพิ่มเติมดูครับ การแก้ปัญหาตามโจทย์ที่แจ้งมาใช้ความสามารถของ MDX ครับ

 

 

 

 

โดย : อิทธิเชษฐ์   Date : 07-09-2015 10:43:22  IP Address: 183.89.145.227
แจ้งลบความคิดเห็น